Աշոտ Մարտիրոսյան

Փրկություն 33:27
Պատրաստ եղեք 32:35