Աստուածաշունչի Ընթերձում

Եփեսացիս 6 03:51

Եփեսացիս 6

by Bible 500 views

Եփեսացիս 5 04:51

Եփեսացիս 5

by Bible 439 views

Եփեսացիս 4     05:06
Եփեսացիս 3 03:26

Եփեսացիս 3

by Bible 448 views

Եփեսացիս 2 03:48
Եփեսացիս 1        03:45
Գաղատացիս 6 02:57
Գաղատացիս 5 03:59
Գաղատացիս 4 05:04
Գաղատացիս 3 05:13
Գաղատացիս 2 04:39
Գաղատացիս 1 03:52
Բ Կորնթացիս 13 03:32
Բ Կորնթացիս 12 04:40
Բ Կորնթացիս 11 05:15
Բ Կորնթացիս 10 03:29
Բ Կորնթացիս 9 03:10
Բ Կորնթացիս 8 04:21
Բ Կորնթացիս 6 03:28
Բ Կորնթացիս 5 04:03
Բ Կորնթացիս 4 03:28
Բ Կորնթացիս 3 03:06
Բ Կորնթացիս 2 03:07