Արա Պալգճեան

Ա. Պետրոս 5:5-11 39:02
Պէնտէկոստէ 1:06:32
Բարի Գործեր  56:42
Առաքինի Մայրը 1:07:38