Աւետիս Պոյներեան

Սէրէն Մղուած 06:39
Որու Հետեւիլ 07:55
Ուր Նայիլ 09:29

Ուր Նայիլ

by AMC 627 views

Ո՞ր կողմ Երթալ 07:47
Խաղաղութիւն 09:00
Ո՞ւր Են Այսօր 06:02