Գէորգ Չափարեան

Ժամանակն է 51:28
Երանի՜ Քեզի 46:48