Խորհրդածութիւններ

Անկախութիւն 00:54
Տէրը կը յոգայ 00:51
#Սուրբ Ծնունդ 03:19