Հոգեւոր Վերելք

Հոգեւոր Վերելք սերտողութեան շարք. Քարոզիչ` Սամուէլ Եղբ Բամպակեան.