Մարգարէական Ճշմարտութիւններ

ՀԱԶԱՐԱՄԵԱՆ 30:13
ՄԵԾ ԲԱԲԵԼՈՆԸ 30:08