Սերտողութիւններ

Վարդանանց 3 25:50
Վարդանանց 2 24:33
Վարդանանց 1 24:17