Վահիկ Հադադյան

Տիրոջ Կոչը 47:55
Փորձութիւն 55:03
Մկրտութիւն 48:52
Աստուծոյ Սէրը 1:08:25