22 Բ Պետրոս

 Բ Պետրոս 3 03:00
 Բ Պետրոս 2 03:57
 Բ Պետրոս 1 03:24