Առակներ : Ջիղերուդ Առողջութիւն

2 months ago

  • Առակաց 3:7-8
arrow_drop_up