Ոսկեղէն Համարներ : Դատապարտութիւն Չկայ Քրիստոս Յիսուսով Եղողներուն

5 months ago

  • Հռովմայեցիս 8:1-2
arrow_drop_up