Ոսկեղէն Համարներ : Ինչ Որ Կ'ելլէ Մարդուն Ներսէն

3 months ago

  • Մարկոս 7:20-23
arrow_drop_up