Ոսկեղէն Համարներ : Հաւատքը Կատարեալ Եղաւ

3 months ago

  • 1
  • Յակոբու 2:22
arrow_drop_up