Պատուէրներ : Հպատակեցէ'ք Աստուծոյ

3 months ago

  • Յակոբու 4:7-8
arrow_drop_up