Sharagans

1 Subscribers
202 Shares
195.7k Media views
0 Likes

Trending

Հայս հարկ - Հասմիկ Բաղդասարյան 03:23

Հայս հարկ - Հասմիկ Բաղդասարյան

Շարական. Sharagan, Hays Harg - Hasmik Baghdasaryan.

Քրիստոս փառաց - Տ. Ոսկան քհն. Հովհաննիսյան 07:55

Քրիստոս փառաց - Տ. Ոսկան քհն. Հովհաննիսյան

Շարական. Sharagan, Krisdos Parats - Fr. Voskan Hovhannisyan

Videos (150) Play all

Օրհնեցէք 05:11

Օրհնեցէք

Շարական. Sharagan, Avedis Choir - Der Voghormya. Yerevan State Chamber Choir perf

Սուրբ Աստուած 02:27

Սուրբ Աստուած

Շարական. Sharagan, Avedis Choir - Surp Asdvadz. Yerevan State Chamber Choir perfo

Ծագումն Հրաշալի, Խորհուրդ Մեծ 04:13

Ծագումն Հրաշալի, Խորհուրդ Մեծ

Շարական. Sharagan, Dzakumn Hrashali, Khorhurt Medz. Գրիգոր Առաքելյան (հայկական վիոլ

Հայր Մեր 03:24

Հայր Մեր

Շարական. Sharagan, Yerevan State Chamber Choir - Hayr Mer. Yerevan State Chamber C

Ահեղ Ձայն - Օշական 04:26

Ահեղ Ձայն - Օշական

Շարական. Sharagan, Quartet Oshakan - Ahrgh Tsayn. Grigor Narekatsi, 10th c.

Ով Զարմանալի 02:22

Ով Զարմանալի

Շարական. Sharagan, National Chamber Choir of Armenia - Ov Zarmanali . National C


Songs (52) Play all


arrow_drop_up