AEBCG

0 Subscribers
93 Shares
835 Media views
0 Likes

Trending

«Սէրը Մեծագոյնը» ֊ Ա. Կորնթ. 13։13 42:18

«Սէրը Մեծագոյնը» ֊ Ա. Կորնթ. 13։13

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան. Sere Medzakuyne by Rev. Dikran Shanlian of Armenian Evangelical Brethren Church of Glendale. http://aebcglendale.org/

«Ես Եմ Աշխարհի Լոյսը» Հովհ. 8 12 45:41

«Ես Եմ Աշխարհի Լոյսը» Հովհ. 8 12

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան. Yes Yem Ashkharhi Luyse by Rev. Dikran Shanlian of Armenian Evangelical Brethren Church of Glendale. http://aebcglendale.org/

Videos (93) Play all

«Սէրը Մեծագոյնը» ֊ Ա. Կորնթ. 13։13 42:18

«Սէրը Մեծագոյնը» ֊ Ա. Կորնթ. 13։13

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան.

«Ես Եմ Աշխարհի Լոյսը» Հովհ. 8 12 45:41

«Ես Եմ Աշխարհի Լոյսը» Հովհ. 8 12

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան.

«Ես Եմ Կենաց Հացը» - Յովհ. 6։35 35:22

«Ես Եմ Կենաց Հացը» - Յովհ. 6։35

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան.

Ամէն Մարդ Պէտք Է Աղօթէ 41:35

Ամէն Մարդ Պէտք Է Աղօթէ

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան.

Կրնայ Այս Տարի Ըլլալ ֊ Ա. Պետ. 4:7-11 39:11

Կրնայ Այս Տարի Ըլլալ ֊ Ա. Պետ. 4:7-11

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան.

Ինչո՞ւ Յիսուս Առխարհ Եկաւ 34:42

Ինչո՞ւ Յիսուս Առխարհ Եկաւ

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Հայ Աւետարանական Եղբայրներու Եկեղեցի, Վեր. Տիգրան Շանլեան.


arrow_drop_up