ICFN

2 Subscribers
316 Shares
143.9k Media views
2 Likes

Trending

Աղօթքի Ժամ - Հովիւ Հովհաննես Արսենյան 59:42

Աղօթքի Ժամ - Հովիւ Հովհաննես Արսենյան

Aghotki Jham - Prayer Hour. Pastor Frunz Arsenyan 10/24/14 - International Christian Family Network. www.icfn.tv

Աղօթքի Ժամ - Հովիւ Ռաֆֆի Չափարեան 59:55

Աղօթքի Ժամ - Հովիւ Ռաֆֆի Չափարեան

Aghotki Jham - Prayer Hour. Pastor Raffi Chaparian 10-23-15. International Christian Family Network. www.icfn.tv

Videos (316) Play all

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Արթուր Սարգսյան 55:16

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Արթուր Սարգսյան

Aghotki Jham - Prayer Hour. Artur Sargsyan 10-19-18 - International Christian Family

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Սարգիս Կիրակոսյան 59:45

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Սարգիս Կիրակոսյան

Aghotki Jham - Prayer Hour. P. Sarkis Kirakosyan, Sarkis & Maral 10-12-18 - Internat

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Սերոբ Մկրտիչեան 59:42

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Սերոբ Մկրտիչեան

Aghotki Jham - Prayer Hour. Rev. Serop Megerditchian 9-21-18 - International Christi

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Արսեն Մեսրոպյան 1:00:16

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Արսեն Մեսրոպյան

Aghotki Jham - Prayer Hour. P. Arsen Mesropyan 9-14-18 - International Christian Fam

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Կարապետ Երկանյան 56:56

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Կարապետ Երկանյան

Aghotki Jham - Prayer Hour. P. Karapet & Lusine Yerkanyan, Hnazand 8-31-18 - Interna

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Արտակ Մկրտչյան Եւ Հովիւ Սամսոն Մկրտչյան 1:00:09

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Արտակ Մկրտչյան Եւ Հովիւ Սամսոն Մկրտչյան

Aghotki Jham - Prayer Hour. P. Samson Mkrtchyan & P. Artak Mkrtchyan 8-24-18 - Inter


arrow_drop_up