ICFN

2 Subscribers
318 Shares
146.1k Media views
2 Likes

Trending

Աղօթքի Ժամ - Միսակ Գրիգորյան 56:51

Աղօթքի Ժամ - Միսակ Գրիգորյան

Aghotki Jham - Prayer Hour. Apostle Misak Grigoryan 4-1-16 - International Christian Family Network. www.icfn.tv

Աղօթքի Ժամ - Հովիւ Ճորճ Տապօ 51:27

Աղօթքի Ժամ - Հովիւ Ճորճ Տապօ

Aghotki Jham - Prayer Hour. Rev. George Dabbo, P. Joseph Garabedian, and Garo Sulahian 3/20/15 - International Christian Family Network. www.icfn.tv

Videos (318) Play all

Աղօթքի Ժամ: Կարպիս Տէր Եղիաեան 1:00:00

Աղօթքի Ժամ: Կարպիս Տէր Եղիաեան

Aghotki Jham - Prayer Hour. Dr. Garbis Der-Yeghiayan 11-23-18 - International Christ

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Դանիել Չտրյան 59:39

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Դանիել Չտրյան

Aghotki Jham - Prayer Hour. Daniel Chtryan & Ruzanna Mkhitaryan 11-9-18 - Internatio

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Արթուր Սարգսյան 55:16

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Արթուր Սարգսյան

Aghotki Jham - Prayer Hour. Artur Sargsyan 10-19-18 - International Christian Family

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Սարգիս Կիրակոսյան 59:45

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Սարգիս Կիրակոսյան

Aghotki Jham - Prayer Hour. P. Sarkis Kirakosyan, Sarkis & Maral 10-12-18 - Internat

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Սերոբ Մկրտիչեան 59:42

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Սերոբ Մկրտիչեան

Aghotki Jham - Prayer Hour. Rev. Serop Megerditchian 9-21-18 - International Christi

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Արսեն Մեսրոպյան 1:00:16

Աղօթքի Ժամ: Հովիւ Արսեն Մեսրոպյան

Aghotki Jham - Prayer Hour. P. Arsen Mesropyan 9-14-18 - International Christian Fam


arrow_drop_up