GHT

0 Subscribers
251 Shares
48.4k Media views
1 Likes

Trending

Հիսուս Խաչին Վրա 46:41

Հիսուս Խաչին Վրա

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Կլէնտէյլի Սուրբ Երրորդություն Հայ Եկեղեցի, Հովիվ Սարո Գալստյան 3/27/16. Hisus Khachin Vra - Pastor Saro Galstyan of Glendale Holy Trinity Armenian Church.

  • by GHT
  • 327 views
Չարեն մեզ ազատէ 49:53

Չարեն մեզ ազատէ

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Կլէնտէյլի Սուրբ Երրորդություն Հայ Եկեղեցի, Հովիվ Սարո Գալստյան 6/14/16. Charen Mez Azade - Deliver Us From evil, Pastor Saro Galstyan of Glendale Holy Trinity Armenian Church.

  • by GHT
  • 316 views

Videos (251) Play all

Դժվարին Պահեր 38:11

Դժվարին Պահեր

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Կլէնտէյլի Սուրբ Երրորդություն Հայ Եկեղեցի, Հովիվ Սարո Գալստյա

Աշխարհի Կրոնները - 2 38:34

Աշխարհի Կրոնները - 2

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Կլէնտէյլի Սուրբ Երրորդություն Հայ Եկեղեցի, Հովիվ Սարո Գալստյա

Քո Հավատքի Չափը 40:35

Քո Հավատքի Չափը

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Կլէնտէյլի Սուրբ Երրորդություն Հայ Եկեղեցի, Հովիվ Սարո Գալստյա

Հավատքով Արդարանալ 37:57

Հավատքով Արդարանալ

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Կլէնտէյլի Սուրբ Երրորդություն Հայ Եկեղեցի, Հովիվ Սարո Գալստյա

Արդարացում 40:22

Արդարացում

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Կլէնտէյլի Սուրբ Երրորդություն Հայ Եկեղեցի, Հովիվ Սարո Գալստյա

Հոգսը և Աղոթքը 31:38

Հոգսը և Աղոթքը

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Կլէնտէյլի Սուրբ Երրորդություն Հայ Եկեղեցի, Հովիվ Սարո Գալստյա


arrow_drop_up