COAC

0 Subscribers
481 Shares
198.3k Media views
0 Likes

Trending

Եկեղեցին 06:25

Եկեղեցին

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հարութ Խաչատրյան. Yegeghetsin - Harut Khachatryan. Rejoice In The Lord - 6/15/2015. Christian Outreach for Armenians Church. www.coachurch.org

Եսթեր 9 53:40

Եսթեր 9

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հովիւ Դանիէլ Ալպարեան. Yester - Pastor Daniel Albarian. Rejoice In The Lord - 10/4/2015. Christian Outreach for Armenians Church. www.coachurch.org

Videos (367) Play all

ԲՌՆԵՑԵ՛Ք ՓՈՔՐԻԿ ԱՂՎԵՍՆԵՐԻՆ 2:05:28

ԲՌՆԵՑԵ՛Ք ՓՈՔՐԻԿ ԱՂՎԵՍՆԵՐԻՆ

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հովիւ Արտակ Մկրտչյան. Prnetsek Pokrig Aghvesnerin - Pastor

Յիսուսը Սիրել 55:32

Յիսուսը Սիրել

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հովիւ Սէմ Ալպարեան. Hisuse Sirel - Pastor Sam Albarian 9/1/

Հոգևոր բորոտություն 2:04:50

Հոգևոր բորոտություն

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հովիւ Արտակ Մկրտչյան. Hokevor Porodutyun - Pastor Artak Mkr

Խոստումը Չի Ուշանա 56:51

Խոստումը Չի Ուշանա

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Արման Գրիգորյան. Khosdume Chi Ushana - Arman Grigoryan 6/9/

Հաւատքի Հերոս 1:53:13

Հաւատքի Հերոս

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Havadki Heros - Pastor Sam Albarian 8/18/2019. Christian Ou

Օրհնության բանալիները 1 2:15:54

Օրհնության բանալիները 1

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հովիւ Արտակ Մկրտչյան. Orhnutyan Panalinere - Pastor Artak M


Songs (114) Play all


arrow_drop_up