COAC

0 Subscribers
522 Shares
199.4k Media views
0 Likes

Trending

Նէեմեայի Կեանքը 11 1:00:18

Նէեմեայի Կեանքը 11

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հովիւ Դանիէլ Ալպարեան. Neyemyayi Gyanke - Pastor Daniel Albarian. Rejoice In The Lord - 5/17/2015. Christian Outreach for Armenians Church. www.coachurch.org

Նէեմեայի Կեանքը 10 1:00:18

Նէեմեայի Կեանքը 10

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հովիւ Դանիէլ Ալպարեան. Neyemyayi Gyanke - Pastor Daniel Albarian - 5/10/2015. Christian Outreach for Armenians Church. www.coachurch.org

Videos (408) Play all

Հիսուսի Հաղթական Մուտքը Երուսաղեմ 1:24:27

Հիսուսի Հաղթական Մուտքը Երուսաղեմ

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հովիւ Արտակ Մկրտչյան. Hisusi Haghtagan Mudke Yerusaghem - P

Մինչ Կ'անցնինք Դժուար Ժամանակներէ 57:01

Մինչ Կ'անցնինք Դժուար Ժամանակներէ

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հովիւ Դանիէլ Ալպարեան. Minch Gantsnink Tjhvar Jhamanagnere

Սիրիր Քո Ընկերին 56:34

Սիրիր Քո Ընկերին

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ. Sirir Ko Engerin - Ben Aydinzhyan 3/8/2020. Christian Outre

Խոնարվին և Աղոթք Անեն 1:29:51

Խոնարվին և Աղոթք Անեն

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հովիւ Արտակ Մկրտչյան. Khonarhin Yev Aghotk Anen - Pastor Ar

Սէրը Կը վերականգնեցնէ Հիւանդը Եւ Վիրաւորուածը 55:55

Սէրը Կը վերականգնեցնէ Հիւանդը Եւ Վիրաւորուածը

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հովիւ Դանիէլ Ալպարեան. Sere Ge Veraganknetsne Hivante Yev Vi

Քո Մէջ Նրա Հոգին Է 2:08:45

Քո Մէջ Նրա Հոգին Է

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Հովիւ Արտակ Մկրտչյան. Ko Mech Nra Holin E - Pastor Artak Mk


Songs (114) Play all


arrow_drop_up