ECGFC

0 Subscribers
559 Shares
130.8k Media views
0 Likes

Trending

Պատվի՛ր քո հորը և քո մորը… 56:40

Պատվի՛ր քո հորը և քո մորը…

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Քարոզիչ` “Երգ Երգոց” եկեղեցու ավագ հովիվ Գնել Արսենյան. Hayeren Hokevor Badkam. Badvir Ko Hore Yev Ko More - Pastor Gnel Arsenyan - 15 03 2015. Emmanuel Church Of Gospel Faith Christians of Armenia. www.emmanuel.am

Ո՞րն է մեր կոչումը … 1:13:17

Ո՞րն է մեր կոչումը …

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Քարոզիչ՝ “Էմմանուէլ” եկեղեցու ավագ հովիվ Ռուբիկ Թումանյան. Vorn E Mer Gochume - Pastor Rubik Tumanyan 08 03 2015. Hayeren Hokevor Badkam. Emmanuel Church Of Gospel Faith Christians of Armenia. www.emmanuel.am

Videos (559) Play all

Աստծո փրկության ձեռքը 42:02

Աստծո փրկության ձեռքը

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Քարոզիչ` Էջմիածնի Էմմանուել եկեղեցու հովիվ Արման Մանուկյան: Ha

Քրիստոնեական կենցաղավարություն. հաց կուտե՞ս ինձ հետ 52:34

Քրիստոնեական կենցաղավարություն. հաց կուտե՞ս ինձ հետ

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Քարոզիչ` Էջմիածնի Էմմանուել եկեղեցու հովիվ Արման Մանուկյան: Ha

Ինչպե՞ս հաղթել հիվանդությանը 1:08:41

Ինչպե՞ս հաղթել հիվանդությանը

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Քարոզիչ` Էջմիածնի Էմմանուել եկեղեցու հովիվ Արման Մանուկյան: Ha

Ինչի՞դ է պետք եկեղեցին կամ ի՞նչ կրակով ես դու վառվում 55:29

Ինչի՞դ է պետք եկեղեցին կամ ի՞նչ կրակով ես դու վառվում

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Քարոզիչ` Էջմիածնի Էմմանուել եկեղեցու հովիվ Արման Մանուկյան: Ha

Ընդունի՛ր սուրբ ծննդյան օրհնությունը 52:25

Ընդունի՛ր սուրբ ծննդյան օրհնությունը

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Քարոզիչ` Էջմիածնի Էմմանուել եկեղեցու հովիվ Արման Մանուկյան: Ha

Ավետարանի կարևոր պատմություններ… 1:04:12

Ավետարանի կարևոր պատմություններ…

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Քարոզիչ՝ “Էմմանուէլ” եկեղեցու ավագ հովիվ Ռուբիկ Թումանյան. Av


arrow_drop_up