EBCA

0 Subscribers
260 Shares
79.4k Media views
0 Likes

Trending

« Վախ » 4 43:00

« Վախ » 4

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գարիկ Խաչատրյան. Vakh - Rev Karig Khatchadryan.. ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԿՐՏԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ - EVANGELICAL BAPTIST CHURCH OF ARMENIA.

Հիսուսի հաղթանակը խավարի դեմ 58:49

Հիսուսի հաղթանակը խավարի դեմ

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գարիկ Խաչատրյան. Hisusi Haghtanage Khavari Tem - Rev Karig Khatchatryan. ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԿՐՏԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ - EVANGELICAL BAPTIST CHURCH OF ARMENIA.

Videos (260) Play all

«Ինչո՞ւ պետք է հաճախել եկեղեցի ամեն կիրակի» մաս 3 52:34

«Ինչո՞ւ պետք է հաճախել եկեղեցի ամեն կիրակի» մաս 3

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գարիկ Խաչատրյան. Inchu Bedk E Hajakhel Yegeghe

«Ինչո՞ւ պետք է աղոթել» մաս 5 50:57

«Ինչո՞ւ պետք է աղոթել» մաս 5

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գարիկ Խաչատրյան. Inchu Bedk E Aghotel - Rev K

«Ինչո՞ւ պետք է աղոթել» մաս 4 55:30

«Ինչո՞ւ պետք է աղոթել» մաս 4

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գարիկ Խաչատրյան. Inchu Bedk E Aghotel - Rev K

«Ինչո՞ւ պետք է աղոթել» մաս 3 51:28

«Ինչո՞ւ պետք է աղոթել» մաս 3

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գարիկ Խաչատրյան. Inchu Bedk E Aghotel - Rev K

«Ինչո՞ւ պետք է աղոթել» մաս 2 52:34

«Ինչո՞ւ պետք է աղոթել» մաս 2

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գարիկ Խաչատրյան. Inchu Bedk E Aghotel - Rev K

«Աստծո ամենակարողությունը» 34:15

«Աստծո ամենակարողությունը»

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գառնիկ Աբրեյան. Asdzo Amenagaroghutyune - Rev


arrow_drop_up