EBCA

0 Subscribers
287 Shares
81.9k Media views
0 Likes

Trending

« Վախ » 4 43:00

« Վախ » 4

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գարիկ Խաչատրյան. Vakh - Rev Karig Khatchadryan.. ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԿՐՏԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ - EVANGELICAL BAPTIST CHURCH OF ARMENIA.

Հիսուսի հաղթանակը խավարի դեմ 58:49

Հիսուսի հաղթանակը խավարի դեմ

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գարիկ Խաչատրյան. Hisusi Haghtanage Khavari Tem - Rev Karig Khatchatryan. ՀԱՅ ԱՎԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԿՐՏԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ - EVANGELICAL BAPTIST CHURCH OF ARMENIA.

Videos (287) Play all

«Ինչպե՞ս զրուցել երբ կա կոնֆլիկտ» 1:05:46

«Ինչպե՞ս զրուցել երբ կա կոնֆլիկտ»

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գարիկ Խաչատրյան. Inchbes Zrutsel Yerp Ga Confl

«Ինչպես վարվել կոնֆլիկտի ժամանակ» Մաս 2 54:23

«Ինչպես վարվել կոնֆլիկտի ժամանակ» Մաս 2

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գարիկ Խաչատրյան. Inchbes Varvel Conflicti Jhan

«Ինչպես վարվել կոնֆլիկտի ժամանակ» 49:48

«Ինչպես վարվել կոնֆլիկտի ժամանակ»

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Վեր Գարիկ Խաչատրյան. Inchbes Varvel Conflicti Jham

 «Քայլել մեր կոչումին համաձայն» 32:23

«Քայլել մեր կոչումին համաձայն»

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Հովիվ Հրաչ Հակոբյան. Kayler Mer Gochumin Hamatsayn

«Որևէ մեկը մտածու՞մ է ինձ համար» 32:46

«Որևէ մեկը մտածու՞մ է ինձ համար»

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Հովիվ Հովսեփ Հովսեփյան. Voreve Mege Mdadzum E Ints

«Վերջը սկզբից լավ է» 43:38

«Վերջը սկզբից լավ է»

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Հովիվ Հրաչ Հակոբյան. Verche Sgzpits Lav E - Pator


arrow_drop_up