CAC

0 Subscribers
121 Shares
92.5k Media views
0 Likes

Trending

Ողորմությունը Կների 2 34:01

Ողորմությունը Կների 2

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Քարոզիչ՝ Հովիւ Սարօ Խաչիկեան. Voghormutyune Gnere - Pastor Saro Khachikian of Christ Armenian Church of La Crescenta, California. 

  • by CAC
  • 10 views

Videos (2) Play all

Ողորմությունը Կների 2 34:01

Ողորմությունը Կների 2

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Քարոզիչ՝ Հովիւ Սարօ Խաչիկեան. Voghormutyune Gnere - Pastor

  • by CAC
  • 10 views
Խաչի Վրայի Եոթը Խոսքեր 1:13:27

Խաչի Վրայի Եոթը Խոսքեր

Հայերէն Հոգեւոր Պատգամ, Քարոզիչ՝ Հովիւ Սարօ Խաչիկեան. Khachi Vrayi Yote Khosker . Pa

  • by CAC
  • 10 views

Songs (119) Play all


arrow_drop_up