AEBCB

0 Subscribers
374 Shares
123.6k Media views
0 Likes

Trending

Պէնտէկոստէի Զօրութիւն - Զարմինէ քոյր Սէմէրճեան 04:53

Պէնտէկոստէի Զօրութիւն - Զարմինէ քոյր Սէմէրճեան

Երգ թիւ 863 , Էլմաճեան գիրք ձայն : Զարմինէ քոյր Սէմէրճեան դաշնակահար : Արուս քոյր Փաշկեան Հայ Աւետ. Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան

Երբ Մայրս Կաղօթէր - Զարմինէ քոյր Սէմէրճեան 03:58

Երբ Մայրս Կաղօթէր - Զարմինէ քոյր Սէմէրճեան

Երգ թիւ 840 , Էլմաճեան գիրք ձայն : Զարմինէ քոյր Սէմէրճեան դաշնակահար : Արուս քոյր Փաշկեան Հայ Աւետ. Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան

Videos (374) Play all

Թերահաւատը եւ Յարութիւնը 28:52

Թերահաւատը եւ Յարութիւնը

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . The skeptical and

Աննշան իշուկը 22:22

Աննշան իշուկը

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . The insignificant

Հաւատացեալին յորդառատ կեանքը 38:01

Հաւատացեալին յորդառատ կեանքը

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . Overflowing life o

Մէկը Յիսուսի նման չէ խօսած 31:44

Մէկը Յիսուսի նման չէ խօսած

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . No one has spoken

Զգուշանալ Սատանայէն 48:54

Զգուշանալ Սատանայէն

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . Beware of the Devi

 Ծառայութիւն Քրիստոսով 34:59

Ծառայութիւն Քրիստոսով

Հոգեւոր Քարոզ. Հայ Աւետարանական Եղբայրութեան Եկեղեցի - Լիբանան . Serving by Christ


arrow_drop_up