ABBCP

0 Subscribers
578 Shares
91.8k Media views
1 Likes

Trending

Յոյսը Որ Չմեռնիր 1:26:17

Յոյսը Որ Չմեռնիր

Հայերէն Հոգեվոր Թատերգութիւն. Ապրիլեան Եղեռնիի 70 Ամեակի Առթիւ, «Սփիւռքահայ Թատերախումբ», Հեղինակ Եւ Բեմադրիչ, Տոքթ Յովհաննէս Ահմարանեան.. Huyse Vor Chmernir - THE HOPE THAT WIILL NOT DIE. Written and directed by Dr Hovhannes Ahmaranian.

Յիսուս Քրիստոսի Արիւնը 33:38

Յիսուս Քրիստոսի Արիւնը

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. IHisus Krisdosi Aryune - The Blood of Jesus Christ, Dr Ropoft Chorbajian.

Videos (558) Play all

«Դուն չե՜ս գիտեր գլխուս ինչե՜ր եկան» 45:07

«Դուն չե՜ս գիտեր գլխուս ինչե՜ր եկան»

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Tun Ches

Ապրիլեան Եղեռնի Յիշատակութիւն 1:56:51

Ապրիլեան Եղեռնի Յիշատակութիւն

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Abrilyan

«Փրկուած աւազակը» 39:22

«Փրկուած աւազակը»

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Prgvadz

«Ո՛վ զօրաւոր կտրիճ, Տէրը քեզի հետ է» 1:36:38

«Ո՛վ զօրաւոր կտրիճ, Տէրը քեզի հետ է»

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Ov Zorav

Տէրը Թող Մեր Աստուածը Ըլլայ 1:08:06

Տէրը Թող Մեր Աստուածը Ըլլայ

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա, Քարոզիչ` Ս

«Դուն չե՛ս գիտեր գլխուս ինչե՜ր եկան...» 39:00

«Դուն չե՛ս գիտեր գլխուս ինչե՜ր եկան...»

Հայերէն Հոգեվոր Բանաստեղծութիւն` Ժագ Յակոբեան. Tun Ches Kider Klkhus Incher Yegan


Songs (20) Play all


arrow_drop_up