ABBCP

0 Subscribers
581 Shares
93.1k Media views
1 Likes

Trending

Վկայութիւն: Աշոտ Աշիկյան 40:16

Վկայութիւն: Աշոտ Աշիկյան

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Br Ashod Ashigian Life Testimony and Revivival in Armenia.

Վկայութիւն: Սէմ Քոճողլանեան 15:28

Վկայութիւն: Սէմ Քոճողլանեան

Վկայութիւն.. Dr Sam Kojoghlanian Testimony of My Life .

Videos (561) Play all

Պենտեկոստէի Օրը 1:04:21

Պենտեկոստէի Օրը

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա, Քարոզիչ` Ս

Մայրերու Օր 1:05:00

Մայրերու Օր

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Mayreru

Քեզի Պիտի Սորվեցնեմ 1:18:17

Քեզի Պիտի Սորվեցնեմ

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Kez Bidi

«Դուն չե՜ս գիտեր գլխուս ինչե՜ր եկան» 45:07

«Դուն չե՜ս գիտեր գլխուս ինչե՜ր եկան»

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Tun Ches

Ապրիլեան Եղեռնի Յիշատակութիւն 1:56:51

Ապրիլեան Եղեռնի Յիշատակութիւն

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Abrilyan

«Փրկուած աւազակը» 39:22

«Փրկուած աւազակը»

Հայերէն Հոգեվոր Քարոզ. Հայ Եղբայրութեան Աստուածաշունչի Եկեղեցի - Բասատինա. Prgvadz


Songs (20) Play all


arrow_drop_up