POGArarat

0 Subscribers
98 Shares
30.2k Media views
0 Likes

Trending

Անկեղծ զրույց 1:01:40

Անկեղծ զրույց

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Աստծո Ժողովուրդ Եկեղեցի Արարատ, Հովիվ Սամվել Խառատյան. Angeghdz Zruyts - Pastor Samvel Kharatyan of People of God Church - Ararat. http://pogararat.org

«Ահա ես » 03:43

«Ահա ես »

Աղոթք. Աստծո Ժողովուրդ Եկեղեցի Արարատ. Aha Hos - People of God Church - Ararat. http://pogararat.org

Videos (98) Play all

Դիպչի՛ր Հիսուսին 34:05

Դիպչի՛ր Հիսուսին

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Աստծո Ժողովուրդ Եկեղեցի Արարատ, Հովիվ Արսեն Հարությունյան 30

Դու՛րս արի 44:27

Դու՛րս արի

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Աստծո Ժողովուրդ Եկեղեցի Արարատ, Հովիվ Արսեն Հարությունյան 16

Պենտեկոստե։Ամենքը, Միաբան, Մեկտեղ 30:12

Պենտեկոստե։Ամենքը, Միաբան, Մեկտեղ

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Աստծո Ժողովուրդ Եկեղեցի Արարատ, Հովիվ Արսեն Հարությունյան 9.

Արձակի՛ր քո Իսմայելին 45:05

Արձակի՛ր քո Իսմայելին

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Աստծո Ժողովուրդ Եկեղեցի Արարատ, Հովիվ Արսեն Հարությունյան 2․

Փակիր դուռը․․․ 43:51

Փակիր դուռը․․․

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Աստծո Ժողովուրդ Եկեղեցի Արարատ, Հովիվ Արսեն Հարությունյան 19

Դու ուղարկված ես 41:14

Դու ուղարկված ես

Հայերեն հոգեվոր պատգամ. Աստծո Ժողովուրդ Եկեղեցի Արարատ, Հովիվ Արսեն Հարությունյան 12


arrow_drop_up