DavidH

0 Subscribers
175 Shares
31k Media views
0 Likes

Trending

երկու սերմերի պատերազմը մաս 3 1:03:38

երկու սերմերի պատերազմը մաս 3

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Դավիթ Հայրապետյան. Yergu Sermeru Baderazme - David Hayrapetyan

երկու սերմերի պատերազմը մաս 4 1:04:24

երկու սերմերի պատերազմը մաս 4

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Դավիթ Հայրապետյան. Yergu Sermeri Baderazme - David Hayrapetyan

Videos (175) Play all

Խորհենք միասին Աստծո Խոսքը 1:12:07

Խորհենք միասին Աստծո Խոսքը

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Դավիթ Հայրապետյան. Khorenk Miyasin Asdzo Khoske -

Աստծո եկեղեցին 46:48

Աստծո եկեղեցին

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Դավիթ Հայրապետյան. Asdzo Yegeghetsin - David Hayr

Ճան Հիսուս 38:00

Ճան Հիսուս

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Դավիթ Հայրապետյան. Jan Hisus - David Hayrapetyan

Ինչ՞ դատ 39:01

Ինչ՞ դատ

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Դավիթ Հայրապետյան. Inch Tad - David Hayrapetyan

Դավթի Բանալին 26:27

Դավթի Բանալին

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Դավիթ Հայրապետյան. Tavti Panalin - David Hayrapet

Տեսնել, թե ճանաչել 37:32

Տեսնել, թե ճանաչել

Հայերեն Հոգեվոր Քարոզ. Պատգամաբեր Դավիթ Հայրապետյան. Desnel, Te Janachel - David Ha


arrow_drop_up