Ճշմարտութեան Խօսքը - Ուղիղ Եթեր 10/10/18

  • Ինտէրնետային Հաղորդակցութեան Ուղիղ Եթեր. Ճշմարտութեան Խօսքը Ծառայութիւն, Աւետարանիչ Սարգիս Պարութճեան. Live Show - DJ Khoske (10 October 2018) - Pastor Sarkis Baroudjian. www.khoske.tv

    Category : Հեռուստատեսիլի Յայտագիրներ

arrow_drop_up