Մեր Յաւիտենականութեան Հայրը

  • Մեր Յաւիտենականութեան Հայրը. Վասն զի մեզի մանուկ մը ծնաւ, մեզի որդի մը տրուեցաւ եւ իշխանութիւնը անոր ուսին վրայ պիտի ըլլայ: Անոր անունը պիտի կոչուի Սքանչելի Խորհրդակից, Հզօր Աստուած, Յաւիտենականութեան Հայր, Խաղաղութեան Իշխան: Եսայեայ 9:6. Our Eternal Father - Isaiah 9:6, Armenian Sermon - by Nerses Rastguelenian - 2/3/2019. Armenian Brotherhood Bible Church of NJ, Sunday Worship Service Sermon. abbcnj.org

    Category : Ներսէս Ռաստկէլենեան

arrow_drop_up