«Մեր Պատկանելիութիւնն ու Առաքելութիւնը» Յովնաննու 1:7-12

AEBCG

4 months ago

arrow_drop_up