ՍՐԲՈՒԹՅԱՆ ՀՈՐԴՈՐ

ABCY

4 years ago

  • Անհաւատներին լծակից մի՛ եղէք, որովհետեւ ի՞նչ կապ ունի արդարութիւնը անօրէնութեան հետ. եւ կամ ի՞նչ յարաբերութիւն լոյսի եւ խաւարի միջեւ.եւ կամ ի՞նչ միաբանութիւն Քրիստոսի եւ Բելիարի միջեւ. կամ ի՞նչ առնչութիւն ունի հաւատացեալը անհաւատի հետ. կամ ի՞նչ նմանութիւն ունի Աստծու տաճարը մեհեանների հետ։ Արդարեւ, կենդանի Աստծու տաճար էք դուք, ինչպէս ասաց Աստուած.ասում է Ամենակալ Տէրը։
    Բ.ԿՈՐՆԹ 6:15-18
    Հոգեւոր Քարոզ. Կիրակի. "Srputyan Hortor" - Armenian Brotherhood Church of Yerevan, Armenia. www.abcy.org

    Category : Քարոզներ

    #Hokevor#God#Soorp#Armenian#Bible#Church#Studies#Faith#Hope#Salvation#Asdvadz#Christian#Hisus#Jesus#Sermon#Karoz#Badkam#Hogevor#Yerevan#Armenia

arrow_drop_up