ԱՂՕԹՔ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ

FAH

3 years ago

 • Հոգեվոր Բանաստեղծութիւն.
  "Aghotk Nor Darvan" - Vrouyr Demirjian.
  Տէ՜ր Աստուած, Նոր տարուան սեմին կանգնած, իմաստութենէդ կայծ մը կը խնդրեմ, դառնալու համար Քու խաղաղութեանդ գործիքը, որպէսզի հոն ուր ատելութիւն կայ, կարենամ սէրդ ցանել: Հոն ուր վնաս եւ ցաւ կայ, կարենամ ներողամտութեանդ դուռը բանալ: Հոն ուր կասկած եւ մտահոգութիւն կայ, կարենամ յոյսդ ներշնչել: Հոն ուր յուսահատութիւն կայ, կարենամ հաւատքդ շնորհել: Հոն ուր խաւար կայ, կարենամ լոյսդ սփռել եւ հոն ուր տխրութիւն կայ, կարենամ ուրախութիւնդ բաշխել:
  Դո՛ւն ես Տէրս ու Արարիչս, ժամանակի թաւալումին մէջ, խոնարհաբար Քեզի կու գամ, զիս Յիսուս Քրիստոսով նորոգելու եւ նոր մարդ դարձնելու, որպէսզի ինքնաքննութեամբ կարողանամ առաջ անձս դատելու եւ ապա հոգւով եւ մտքով աճելու: Պահէ ընտանիքս եւ առատօրէն օրհնէ ապագայ իմ բոլոր բարի նպատակներս ու քայլերս, Քու փառքիդ համար, յաւիտեանս: Ամէն:

  Category : Բանաստեղծութիւններ

  #Yerker#Christian#Armenian#Bible#Church#Praise#Hogevor#Asdvadz#Worship#Hisus#Music#Song#Yerger#Contemporary Hayeren#Hokevor

arrow_drop_up