Նա հարություն է առել։ Հիսուսը կենդանի է։

arrow_drop_up