Now playing: All videos by ABBCNJ

Ի՞նչպէս Լաւ Յարաբերութիւններ Ունենալ 1

  • Ինտէրնետային Հաղորդակցութեան Ուղիղ Եթեր.
    Ճշմարտութեան Խօսքը Ծառայութիւն, Հոգեւոր Գործնական Հարցումներու Գործնական Պատասխաններ - Ներսէս Ռաստկէլենեան.
    Live Show - DJ Khoske (23 January 2019) "Hokevor Kordznagan Hartsumneru Kordznagan Badaskhanner - Inchbes Lav Haraperutyunner Unenal" - Nerses Rastguelenian.

    Category : Յաճախ Հարցուած Հարցումներ

arrow_drop_up