«Վէրքերուն Զօրութիւնը» Ղկ. 23.32-43

arrow_drop_up