Մեր Սքանչելի Խորհրդակիցը

  • Մեր Սքանչելի Խորհրդակիցը. Վասն զի մեզի մանուկ մը ծնաւ, մեզի որդի մը տրուեցաւ եւ իշխանութիւնը անոր ուսին վրայ պիտի ըլլայ: Անոր անունը պիտի կոչուի Սքանչելի Խորհրդակից, Հզօր Աստուած, Յաւիտենականութեան Հայր, Խաղաղութեան Իշխան: Եսայեայ 9:6. Wonderful Counselor - Isaiah 9:6, Armenian Sermon - by Nerses Rastguelenian - 12/9/2018. Armenian Brotherhood Bible Church of NJ, Sunday Worship Service Sermon. abbcnj.org

    Category : Ներսէս Ռաստկէլենեան

arrow_drop_up