Առաւօտեան Աղօթք / Միասնաբար Աղօթենք #5

FAH

2 years ago

  • Վրոյր Տէմիրճեան, "Aravodyan Aghotk" - Vrouyr Demirjian.
    Ո՜վ Հայր Ամենակալ, ողորմած եւ բարեգութ, առաւօտեան այս Աստուածահամբոյր պահուն, հոգիիս մէջ ծնկաչոք, մեղա՜յ Աստուծոյ կ՛ըսեմ եւ կը խնդրեմ Քեզմէ որ մէջս փնտռել տաս կեանքի լոյսը, որպէսզի առանց խարխափելու դէպի Քեզ առաջնորդուիմ: Կը խնդրեմ Քեզմէ, որ ինծի ցոյց տաս կեանքի բարի ճանապարհը, որպէսզի քայլերս դէպի Քեզ ուղղուին: Օրհնէ՛ օրս եւ յաջողութեամբ պսակէ զայն: Դո՛ւն ես Տէրս եւ Արարիչս: Կեանքս Քեզմով կ՛իմաստաւորուի, որովհետեւ աննպատակ է կեանքը առանց Քեզ: Փառք կու տամ Քու հրաշագործ մեծութեանդ եւ Քեզմէ հաւատքով կը խնդրեմ որ մաքրես մեղքերս եւ բոլոր խորհուրդներս: Սորվեցուր ինծի ըլլալ համեստ ու հաւատարիմ ծառայ, որպէսզի արժանանամ մեզի խոստացած յաւիտենական կեանքին ու երկնքի թագաւորութեան: Դուն իմ բուժիչ բալասանս ես, բժշկէ՛ զիս եւ պահէ ու պահպանէ ամենօրեայ սատանայական յարձակումներէն: Ետիս գնա սատանայ որովհետեւ դուն պարտուած ես Յիսուս Քրիստոսի անունով: Փառք, պատիւ եւ երկրպագութիւն՝ Քեզի, Որդիին եւ Սուրբ Հոգիին, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաիտենից, ամէն:

    Category : Բանաստեղծութիւններ

    #Yerker#Christian#Armenian#Bible#Church#Praise#Hogevor#Asdvadz#Worship#Hisus#Music#Song#Yerger#Contemporary Hayeren#Hokevor

arrow_drop_up