Most Viewed

Videos which have received the most views
1:30:53

Եսթեր

1:35:07
57:48

ԱՍՏԾՈ ԱՆՈՒՆԸ

02:06

Կրկին Սկսիլ

2:07:58

Յիսուս

00:45

Նոյ

01:49

10 Պատվիրանքը

05:43
01:00

Զիս Կը Սիրէ՞

2:30:29

Գիրք Գրքոց

56:58

Թորոս Ռոսլին

03:20

Ծափ Զարկ Աշխարհ

27:03
3:15:31

Թողնվածները

03:34

ՈՎ ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ

03:19

Սաղմոս 20

02:24

Նայած Սիրով

02:22

Ել Ցնծայ

05:20

Ո՞վ եմ ես - Ichthus

01:37

ՍԱՂՄՈՍ 23

03:52

Միյայն Քեզ Տէր

06:27
46:04

Բանբասանք

 • 2,399 views
 • 5 years ago
1:36:56

Հանուն Աստծո

49:13

Ներս Կամ Դուրս

05:29

ՍԱՂՄՈՍ 22

02:50

Հայր Մեր

00:53
02:02
1:21:18
02:43

Տէր Ողորմեա

1:41:33

Խաչ և Դանակ

02:50

Փոթորիկը

37:35
04:13

Հոգեւոր Մեղեդի

 • 2,162 views
 • 5 years ago
45:08
05:05

Վեր Նայէ

 • 2,099 views
 • 5 years ago
1:17:35

Դժոխքից Փախած

35:40
30:00
00:09
00:57

Նարեկ Բան ԽԱ

1:23:31

Սիրո խոստում

01:27

Փոքրիկ Մովսէս

04:34

Ո՞վ Է Յիսուս

03:00

Սիրելի մայրիկ

05:18
32:00

Աղօթք (Մաս Ա)

00:50

Սաղմոս 150

1:02:11

Մասոններ

01:56
1:04:55
28:42

Գիրք Գրոց: Նոյ

02:34

Վեր Վեր Վեր

34:23

Հօր Մը Դերը

12:30

«ԶՂՋՈՒՄ»

1:17:47

Դամասկոս

40:27
40:56

Աղօթք (Մաս Բ)

04:39

Ամենից Վեր

03:49

Նոյան Տապանը

02:04

Սաղմոս 24

01:53

Հոգեւոր Մեղեդի

 • 1,864 views
 • 5 years ago
04:13
02:39

Կոմիտաս

35:06

Հայրերու Օր

 • 1,798 views
 • 5 years ago
24:24

Հաշտուեցէք 2

31:08

Չար Ոգիներ 1

30:53

Սատանան 2

30:24

Հոգիով Բորբոքիլ

 • 1,756 views
 • 5 years ago
05:50

Գոհար Վարդ

43:54

Մի Վախենար

57:33

Վերջին Խոսք

 
arrow_drop_up